Visie

De betekenis van leven vinden we in het ontdekken van die we zijn; mens zijn temidden van zovele anderen, zonder schaamte, zonder afwijzing van onszelf. 
Maar ongemerkt wijzen we onszelf vaak af. 
We hebben namelijk meestal niet in de gaten hoezeer we geleefd worden door ons denken en onze emoties; onze overtuigingen over hoe iets, of jij zelf, zou moeten zijn.


Als je in je lichaam woont, erin ‘present’ bent, ervaar je wat iets doet. Dan krijg je aanwijzingen over of iets 'juist' is voor je.

Als emoties geen ruimte krijgen om verwerkt te worden, of te overweldigend zijn, worden ze niet ‘doorgrond’ en belanden ze in het onderbewuste. Als dit veelvuldig gebeurt, raak je het contact kwijt van de reactie van het lichaam op een gebeurtenis. Er ontstaan fixaties en je kunt geen ‘rust’ meer vinden in jezelf.Onbewuste emoties worden vaak niet herkend en spelen een cruciale rol bij ziekte. Door overtuigingen die verbonden raken met onbewuste emoties, wordt het lichaam beperkt in haar ‘doorstromen’.

Het lichaam is een uiterst waardevol instrument wat aangeeft wat je los kunt laten om te mogen zijn die je werkelijk bent. Maar daarvoor is nodig dat we onze ‘innerlijke vlam’ koesteren en het ‘vuur van onze aandacht’ op onszelf richten.

“liefde voor die jij in je diepste wezen bent, is de grootste ‘heler’, en het open leggen van deze liefde vereist dagelijkse oefening.”