Spiritualiteit in actie

Zinvol ouder worden:
Op zoek naar een nieuw perspectief;  een gespreksgroep

Het vraagt soms veel van je veerkracht om als mens te accepteren ‘wat het leven je voor de voeten werpt’. Vooral als er steeds meer sociale contacten weg vallen en je meer moeite moet doen om je ervaringen met anderen te kunnen delen. Maar ook als je nog geen verliezen hebt hoeven te incasseren valt het soms niet mee om het proces van afnemende krachten te omarmen. Toch kunnen we door kennis en ervaring met elkaar te delen komen tot het stellen van vragen waardoor een probleem opeens opgelost wordt. De kunst van zinvol ouder worden ligt vaak in een ander perspectief ontdekken. 

Doelgroep

60-plussers met minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

Aanpak

Door gesprek met leeftijdsgenoten een passend perspectief ontwikkelen op het leven na pensionering.

Planning:

Vier ochtenden zijn gereserveerd. Bij voldoende aanmeldingen starten we maandagochtend 26 juli en gaan we door op 2 augustus, 9 augustus en 16 augustus. Wij starten telkens 10:30u en eindigen omstreeks 12:15u. De gastvrouw/heer van De Bakermat ontvangt u graag vanaf 10:15u via de ingang aan de Van Nispenstraat.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden voor deze gespreksgroep via de website www.wijkcentrumbakermat.nl

Mocht u later in het jaar aan de gespreksgroep willen deelnemen, dan zien wij graag daarover bericht tegemoet. Dit kan eveneens via de website www.wijkcentrumbakermat.nl