Licht op eenzaamheid

Licht op eenzaamheid

Hardop durven zeggen dat het niet zo goed met je gaat, is in de huidige Nederlandse cultuur bijna onbestaanbaar geworden. Alles moet leuk zijn, en het delen van levenservaringen die minder plezierig zijn is bijna een taboe geworden. Verdriet heeft geen plek meer. Alles moet onhoudbaar fantastisch zijn!!! Dit is natuurlijk de reinste ontkenning van wat het leven je voor de voeten werpt. Het is domweg het negeren van de afwisseling van eb en vloed, dag en nacht etc.

Het niet kunnen delen of verwoorden van wat moeilijk te verwerken is, het gevoel er op beoordeeld of afgewezen te worden maakt mensen eenzaam; ze worden min of meer gedwongen een belangrijk deel van hun levenservaringen weg te stoppen. Moeilijke ervaringen worden ook niet gedeeld, omdat er zich inmiddels een overtuiging heeft gevestigd die lijkt op: eigen schuld, dikke bult.  

De ‘leukigheidscultuur’ is beangstigend. Het leidt tot ontgoocheling en maakt ongelukkig, want het is niet de werkelijkheid van alledag. In het leven worden we onophoudelijk op de proef gesteld: moeilijkheden op het werk, met partner, of kinderen. Verlies van gezondheid, werk of geliefde, vrienden of huisdier. En het zijn niet eens de grote dingen die soms veel vragen van ons vermogen om positief te blijven.

Het is dus goed om te beseffen dat je mensen om je heen moet zien te vinden die er ook zijn voor je als je het moeilijk hebt. En dat jij er, zo nodig, bent voor die ander. Een steuntje als je bent gevallen, je kleren kunt afstoffen en verder kunt gaan.

Het echte geluk ligt er vaak in om er gewoon te zijn. Of om een steentje verleggen, zodat zich een ander perspectief ontvouwt. Of om meer vensters naar de wereld te openen.

Als je ouder wordt ontstaat het besef dat niets meer vanzelfsprekend is. Je moet je er voor inspannen om elke dag een duik in het leven te nemen, zeker als je lijf niet meer zo mee wil. Of als je  geen werk of projecten buitens huis meer hebt. Dan moet je heel bewust in actie komen, want zonder dat je dit wellicht in de gaten hebt, trek je je anders misschien steeds vaker terug uit het sociale leven. En dit heeft meerdere gevolgen die ongemerkt je levensvreugde fundamenteel kunnen veranderen. Je gaat je hierdoor onzeker voelen, je krijgt steeds minder zin om contacten te maken, je wordt misschien wel stugger en minder blij met jezelf. Tenslotte word je steeds meer vermoeid, want je beweegt niet veel meer; fysiek, maar ook emotioneel niet. Het leven kan niet meer goed in je doorstromen en klachten gaan je leven beheersen. Je gezondheid, je immuunsysteem, je hart, je zenuwstelsel etc. worden ondermijnd en je zin in leven wordt steeds geringer.

Eenzaamheid zien we terug in alle leeftijdscategorieën. Onderzoek wijst uit dat zelfs de grootste groep die hiermee te kampen heeft, mensen zijn tussen de 35 en 50.  Je hoeft je dus niet te schamen. Het huidige tijdperk geeft hier blijkbaar alle aanleiding toe. Het is wel belangrijk om te beseffen dat je, waarschijnlijk ongewild, verzeild bent geraakt in wat onder de noemer Eenzaamheid valt.  Het is wel zaak dat je bereid bent dit zonder oordeel of verwijt, te erkennen, zodat je er iets aan kunt gaan doen.

Als mens zijn we sociale wezens; wij hebben verbinding met andere mensen nodig om goed te functioneren. Omgaan met anderen is een noodzaak, net zo goed als in beweging blijven, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Anders lopen we vast; we slippen als het ware dicht en er ontstaat angst. Angst veroorzaakt weerstand en blokkeert de energie doorstroming in het lichaam, met de eerder genoemde klachten als gevolg. Dus ontwaak uit de droom en sta op voor jezelf. En als je denkt dat mensen je scheef aan kijken omdat je toe geeft dat je eenzaam bent, dan recht je de rug en steek je trots een pluim op je hoed. Zo van ‘die zit’ en vervolg je je pad op de weg van zelf zorg. Dat brengt een tevreden lach en een kracht die niemand je kan ontnemen.

Eenzaamheid veroorzaakt (energetische) blokkades; blokkades veroorzaken angst, angst roept weerstand op om te blijven bij wat je voelt. Weerstand geeft spanning en trekt de cellen dicht; het lichaam kan niet doorstromen en er ontstaat pijn, emotioneel en fysiek. Er ontstaat een veelheid aan klachten: hartproblemen, neurologische problemen, immuun problemen, verzuring, spijsverteringsproblemen en talloze andere fysieke, emotionele en mentale problemen.

Pijn is de roep van een ziel die om expressie vraagt. Het is een signaal wat actie vereist; pijn wil gezien worden, net als angst. Zo niet dan wordt de angst intenser en maakt je vleugellam. Je wordt onzeker bij het in de wereld staan en trekt je steeds meer terug.
Je hoeft je niet te schamen voor eenzaamheid. Het is wel zaak dat je in actie komt; anders gaat de weg alleen naar beneden Het is een sluipend proces zonder dat je het goed in de gaten hebt trekt het je weg van het contact met jezelf en anderen, en als je niet in actie komt, dooft het alle levensvreugde en uiteindelijk je levensvlam. Het vraagt om het vuur in jezelf wakker te houden en aan te wakkeren door verbinding met anderen aan te gaan; dit maakt dat je de levendigheid in jezelf versterkt, zodanig dat je contact krijgt met dat waar je hier voor bent, als schakel in de verbinding met het grotere netwerk; van dat wat groter is dan jezelf.

Zin/betekenis van leven is vooral ook ‘zin in leven’ ontwikkelen. Door je leven en levenservaringen met anderen te delen gebeurt dit vanzelf. Maar je moet willen erkennen, willen weten dat je hulp moet vragen en een aangereikte hand ook aanpakken. De verantwoordelijkheid op je nemen voor jezelf is essentieel.