Home

Pijn is de roep van een ziel die om expressie vraagt

Clara Vlaander-van der Giessen is klinisch psycholoog/ psychotherapeute, auteur en coach bij innerlijk werk op het spirituele pad. Ze promoveerde op onderzoek naar de effecten van adem-, ontspannings- en biofeedback in psychotherapie en heeft 40 jaar ervaring in het begeleiden van mensen. 

Clara Vlaander heeft vanaf haar twintigste, gedreven door trauma’s in haar jeugd, introspectief onderzoek gedaan naar de inhouden van haar onbewuste; ze dwongen me op te kijken in het vuur van Jouw straling. Ze onderzocht intensief de relatie tussen de mentale, emotionele en fysieke aspecten van de persoonlijkheid, bestudeerde vele kennisvelden uit oosterse en westerse spirituele tradities en praktiseert al tientallen jaren meditatie.

Haar mystieke ervaringen begonnen als jong kind en zetten zicht voort in haar verdere leven. Deze zijn, naast de gevolgen van trauma, leidend geweest in haar onderzoek naar Bewust ZIJN. De inzichten vanuit 45 jaar introspectief onderzoek, vele psycho-therapeutische/psycho-energetische opleidingen en kennisoverdracht van verschillende leraren, hebben geleid tot een rijke bron aan kennis en ervaring over de groei van het bewustzijn en de rol van het lichaam hierbij.*
Clara beschouwt het lichaam als het uitgelezen instrument tot bewustwording.

‘Vijf jaar begeleidde mijn grote leraar Frank Smulders, de grondlegger van de Hypno- en Gestalt therapie in Nederland mij ononderbroken, individueel en in groeps’intensives’, en leerde mij levenservaringen te doorgronden. Barbara Brennan onderwees me vier jaar diepgaand in de energetische dimensies van het mens zijn. Sandra Maitri gaf 10 jaar lang enorm veel support vanuit de Diamond Approach’. Amma wees me, net als Mooji, de weg naar het hart en Adyashanti bracht enorm belangrijke inzichten op het spirituele pad.
Thich Nhat Hanh is voor mij de grootste leraar als het gaat om de materie tot op het diepste nivo bewust te maken, 'lichaam en geest zijn een': "we moeten onze geest  en de verbinding tussen onze voeten en ons hoofd begrijpen".  Vele anderen hebben daarnaast nog bij gedragen tot de groei van mijn bewuste zijn.

 

 

Informatie over het nieuwe boek

Voordrachten