visie

Het lichaam is het uitgelezen instrument tot bewustwording

Een emotie is een op zichzelf staande, lichamelijke reactie, en onlosmakelijk verbonden met het denken over onszelf en de omgeving. Emoties zijn niets meer of minder dan energieën die door pijnlijke ervaringen op een diep niveau bevroren kunnen zijn. Als ze verankerd zijn geraakt in overtuigingen zeggen ze ‘neen' tegen leven. Angst voor het opnieuw ‘be'leven van soortgelijke ervaringen houdt ze in de ban. Emoties belanden in het onderbewuste en kunnen niet meer tot uitdrukking gebracht worden. Ze verlammen onze daadkracht. Er ontstaan (pijn)klachten en ‘blinde' vlekken: fixaties waardoor je steeds door dezelfde dingen wordt geraakt en gaat reageren in vastliggende patronen in plaats van creatief. Wij erkennen dit meestal niet!!

Maar als je contact hebt met je beleving en in je eigen energie staat, voel je fysiek wat iets je doet. Deze ‘felt sense' in de vorm van lichamelijke gewaarwordingen informeert je rechtstreeks over wat een ervaring voor je betekent. Bevroren pijnplekken verlammen deze kennisbron waardoor het zicht op de werkelijkheid verwrongen raakt.

Pijn is de roep van een ziel die om expressie vraagt!!

Een emotie kun je in jezelf leren waarnemen om daarna het gevoel in woorden om te zetten. ‘Weet hebben' van wat je ervaart, maakt dat je kunt ingrijpen. We kunnen onze emoties en impulsen beïnvloeden , en we kunnen ons eigen handelen als effectief beleven als we zowel onze geestelijke toestand als de bijbehorende lichamelijke reactie erkennen.

Onbewuste emoties spelen een cruciale rol bij ziekte, maar ook als je niet lekker in je vel zit. Als emoties niet worden erkend en vrij gemaakt, worden ze giftig. Het zaad van ‘heling' ligt dan ook in de fysiologische ontlading van de enorme energie die in de immobiliteit van pijnplekken zit verankerd. Het is dus van belang om deze beleving, de ‘felt sense' van bevroren stukken, op jezelf te heroveren. Contact maken met deze blinde vlekken en gewaar worden welke programma's van gedrag en emotie geprikkeld worden, vragen veel toewijding; een hart vol compassie voor je eigen aard. Maar als pijnlijke stukken op het juiste niveau worden aangepakt begint heling. EN het besef dat je lichaam het instrument is om te leren herkennen wat je drijft tot bepaald gedrag maakt het bewustwordingsproces heel concreet.